Lepila

PENACOLL P - podloga za impregnaciju unutrašnjih zidova
PENACOLL P

Vrsta i namena

PENACOLL P je sredstvo za impregnaciju unutrašnjih zidova na bazi polivinilacetata i specijalnih dodataka. Namenjen je impregnaciji zidova pre krečenja u završnim unutrašnjim radovima.

Osnovna svojstva

- odlična adhezija i vezivna moć
- dobra reologija I tiksotropija
- odlična mažljivost I pokrivenost

Tehničke karakteristike

Viskozitet (mPas),R6, RPM 30 obrt./min., T= 23° C: 5000-10000mPas
Sadržaj suve materije (%): 30-33
pH vrednost: 6±1
Najniža temperatura formiranja filma (MFFT): 16° C

Osobine

PENACOLl P je koncentrovana podloga na bazi PVA-c emulzije i drugih dodataka. Namenjena je učvršćivanju mineralnih i drugih podloga , pre nanošenja glet masa, lepkova za keramiku, lepka za parket, gipsanih ploča, pre nanošenja unutrašnjih disperzija. Podloga sprečava ljuspanje, otpadanje starog materijala i smanjuje potrošnju boje.

Način i uslovi lepljenja

Pre upotrebe podlogu dobro promešati. Razređuje se vodom 1:8, a za impregnaciju podloge za lepljenje parketa razblažuje se 1:5. Podloga mora biti suva, čista, bez masnih mrlja i otprašena. Nanosi se valjkom, četkom ili prskanjem.
Potrošnja: razblažena pri jednoslojnom nanošenju 6-8m2/l u zavisnosti od vrste podloge na koju se nanosi. Optimalna T=23°-25° C , relativna vlažnost vazduha 50-60%. Visoka vlaga i niska temperatura smanjuju vreme sušenja.

Skladištenje

U originalnoj zatvorenoj ambalaži na temperaturi 5°-35° C-12 meseci.
Proizvod nesme da smrzne.Tehničke podatke je utvrdila naša laboratorija za kontrolu kvaliteta u vreme proizvodnje lepka. Podaci mogu da variraju u zavisnosti od vremena čuvanja i mogu odstupiti od navedenih vrednosti.

PENACOLL LP - lepilo za klasičan parket

Vrsta i namena

PENACOLL LP je ekološko lepilo za parket na bazi polivinilacetata i specijalnih aditiva. Namenjen je brzom i kvalitetnom leplenju klasičnog parketa za obloge od betona ,perlita, drveta.

Osnovna svojstva

- odlična adhezija i vezivna moć
- dobra brzina sušenja
- odlična mažljivost i pokrivenost

Tehničke karakteristike

Viskozitet (mPas),R6, RPM 30 obrt./min., T= 23° C: 70000-100000mPas
Sadržaj suve materije (%): 70-72
pH vrednost: 7±1
Najniža temperatura formiranja filma (MFFT): 16° C

Osobine

PENACOLL LP je ekološko lepilo na bazi polivinilacetata i specijalnih aditiva koji omogućuju brzo i kvalitetno lepljenje klasičnog parketa na betonske, perlitne i drvene podloge. Mada u obliku viskozne paste, njegova osnovna karakteristika je odlična mažljivost i pokrivenost podloge čak i u slučajevima kada na njoj ima zaostale prašine i masnoće. Za impregnaciju (grundiranje) podova koristiti Penacoll LP razređen vodom 1:5.

Način i uslovi lepljenja

Lepak se na pripremljenu podlogu nanosi specijalnom nazubljenom špaklom, a zatim se na nanešen lepak polaže parket i ravnomerno pritisne. Dalja obrada parketa se preporučuje nakon 24h. Za pravilno i kvalitetno lepljenje se preporučuje da vlažnost betonske podloge iznosi max 3%, vlažnost parketa max 8-12%, radna temperature podloge, parketa, vazduha od+5 do +35° C. U zavisnosti od radne temperature površina nanosa lepka pre polaganja parketa treba da bode 7-10m2. Potrošnja lepka je od 1.5-2.0 kg/m2 u zavisnosti od podloge.

Skladištenje

U originalnoj zatvorenoj ambalaži na temperaturi 5°-35° C-12 meseci.
Proizvod nesme da smrzne.Tehničke podatke je utvrdila naša laboratorija za kontrolu kvaliteta u vreme proizvodnje lepka. Podaci mogu da variraju u zavisnosti od vremena čuvanja i mogu odstupiti od navedenih vrednosti.

PENACOLL AP - podloga za impregnaciju spoljnih i unutrašnjih zidova
PENACOLL AP

Vrsta i namena

PENACOLL AP je koncentrovani akrilni prajmer. Namenjen je učvršćivanju i impregnaciji različitih podloga (cigle, betona, vlaknasto –cementnih podloga pre nanošenja disperzionih boja i dekorativnih fasadnih maltera.)

Osnovna svojstva

- odlična adhezija i vezivna moć
- dobra reologija i tiksotropija
- odlična mažljivost i pokrivenost

Tehničke karakteristike

Viskozitet (mPas),R6, RPM 30 obrt./min., T= 23° C: 1200-2000
Sadržaj suve materije (%): 36±1
pH vrednost: 8±1
Najniža temperatura formiranja filma (MFFT): 10° C

Osobine

PENACOLL AP je podloga na bazi akrilata i specijalnih aditiva koji omogucuju brzu i kvalitetnu impregnaciju zidova. Sušenjem veziva se dobija transparentan i elastičan film sa odličnim vezivnim karakteristikama.

Način i uslovi lepljenja

Pre upotrebe podlogu dobro promešati. Razblažuje se vodom 1:9. Površine moraju biti suve čiste, bez masnih mrlja i otprašene. Nanosi se valjkom, četkom ili prskanjem. Potrošnja je 20-30 ml/m2 u zavisnosti od podloge na koju se nanosi. Optimalna radna temperatura je +10 do +35° C. Ne sma se koristiti ispod +5° C, po jakom suncu, vetru, magli i kiši. Relativna vlažnost vazduha smanjuje vreme sušenja.

Skladištenje

U originalnoj zatvorenoj ambalaži na temperaturi 5°-35° C-12 meseci.
Proizvod nesme da smrzne.Tehničke podatke je utvrdila naša laboratorija za kontrolu kvaliteta u vreme proizvodnje lepka. Podaci mogu da variraju u zavisnosti od vremena čuvanja i mogu odstupiti od navedenih vrednosti.