Lepila

PENACOLL LPC - kaširanje papira i PP,PE folije
PENACOLL LPC

Vrsta i namena

PENACOLL LPC je specijallno lepilo na bazi polivinilacetata i ekoloških aditiva, namenjeno kaširanju PE folije i papira, kao i lepljenju papirne ambalaže u prehrambenoj i papirnoj industriji (porečno lepljenje kesa, vreća i druge ambalaže od natrona, lepljenje papirnih kesa i složive ambalaže od recikliranog papira).

Osnovna svojstva

- odlična adhezija i vezivna moć
- dobra mažljivost I reologija
- transparentan i elastičan film

Tehničke karakteristike

Viskozitet (mPas),R6, RPM 30 obrt./min., T= 23° C: 5000-15000mPas
Sadržaj suve materije (%): 51-53
pH vrednost: 3.5-4.5
Najniža temperatura formiranja filma (MFFT): 15° C
Jačina kidanja standardnog filma N/mm2: 2.0-3.0

Osobine

PENACOLL LPC je specijalno lepilo na bazi polivinilacetata i ekoloških aditiva.
Odlična mažljivost, i prijanjanje površine pružaju mogućnost nanošenja u vrlo tankom sloju sa maksimalnim iskorišćenjem lepila tako da najbolje rezultate daje mašinskim nanošenjem. Osim odlične adhezije, dobijeni transparentni elastični film karakteriše produženo vreme sušenja tako dobijeni film ima dugotrajnu moć prijanjanja za razlicite materjale (PP,PVC, PE folije) što daje odlične karakteristike za kaširanje papira i PE folije u industriji mesa i mesnih prerađevina. Zbog svoje odlične athezije i prodornosti u papir pokazuje dobre karakteristike pri lepljenju papirne ambalaže u prehrambenoj i industriji papira.

Način i uslovi lepljenja

Lepak se nanosi ručno i mašinski u tankom sloju. Preporučuje se da radna temperature bude min.15° C.

Skladištenje

U originalnoj zatvorenoj ambalaži na temperaturi 5°-35° C-12 meseci.
Proizvod ne sme da smrzne.Tehničke podatke je utvrdila naša laboratorija za kontrolu kvaliteta u vreme proizvodnje lepka. Podaci mogu da variraju u zavisnosti od vremena čuvanja i mogu odstupiti od navedenih vrednosti.

PENACOLL KAL - kaširanje papira i aluminijumske folije

Vrsta i namena

PENACOLL KAL je univerzalno lepilo za papir na bazi polivinilacetata i specijalnih dodataka. Namenjen je brzom i kvalitetnom lepljenju u industriji papira, papirne i kartonske ambalaže.

Osnovna svojstva

- odlična adhezija i vezivna moć
- dobra brzina sušenja i prodornost u papir (karton)
- elastičan film

Tehničke karakteristike

Viskozitet (mPas),R6, RPM 30 obrt./min., T= 23° C: 500-800mPas
Sadržaj suve materije (%): 40±1
pH vrednost: 4±1
Najniža temperatura formiranja filma (MFFT): 16° C

Osobine

PENACOLL KAL je visokokvalitetno lepilo na bazi polivinilacetata i specijalnih dodataka koji omogućuju brzo i kvalitetno kaširanje (lepljenje) u industriji papira. Odlična mažjivost, brzina vezivanja i sušenja daju najbolje rezultate pri mašinskom lepljenju. Elastičan ali žilav film daje garanciju kvalitetnog lepljenja.

Način i uslovi lepljenja

Lepak se nanosi ručno ili mašinski u tankom sloju, a razblažvanje se ne preporučuje osim kada to zahtevaju potrebe kupca i vrši se isključivo vodom.
Preporučuje se da radna temperature bude min.16° C.

Skladištenje

U originalnoj zatvorenoj ambalaži na temperaturi 5°-35° C-12 meseci.
Proizvod ne sme da smrzne.Tehničke podatke je utvrdila naša laboratorija za kontrolu kvaliteta u vreme proizvodnje lepka. Podaci mogu da variraju u zavisnosti od vremena čuvanja i mogu odstupiti od navedenih vrednosti.

PENACOLL HLZ - lepljenje pepirnih hilzni

Vrsta i namena

PENACOL HLZ je lepak napravljen na bazi specijalne PVA –c emulzije i dodataka. Koristi se u papirnoj industriji za izradu hilzni.

Osnovna svojstva

- odlična adhezija i vezivna moć
- dobra brzina sušenja i prodornost u papir
- transparentan i čvrst film

Tehničke karakteristike

Viskozitet (mPas),R6, RPM 30 obrt./min., T= 23/deg; C: 4000-7000 mPas
Sadržaj suve materije (%): 27±1
pH vrednost: 4±1
Najniža temperatura formiranja filma (MFFT): 16° C

Osobine

PENACOLL HLZ je visokokvalitetan lepak na bazi polivinilacetata i specijalnih dodataka koji omogućuju brzo i kvalitetno lepljenje u industriji papira. Odlicna mažljivost, brzina vezivanja i sušenja daju najbolje rezultate pri mašinskom lepljenju. Transparentan, elastičan film daje garanciju kvalitetnog lepljenja.

Način i uslovi lepljenja

Lepak se nanosi ručno i/ili mašinski preko valjaka u tankom sloju, a razblaživanje se ne preporučuje osim kada to zahtevaju potrebe kupca i vrši se isključivo vodom. Preporučuje se da radna temperature bude min.16° C.

Skladištenje

U originalnoj zatvorenoj ambalaži na temperaturi 5°-35° C-12 meseci.
Proizvod ne sme da smrzne. Tehničke podatke je utvrdila naša laboratorija za kontrolu kvaliteta u vreme proizvodnje lepka. Podaci mogu da variraju u zavisnosti od vremena čuvanja i mogu odstupiti od navedenih vrednosti.